Get Adobe Flash player

34.jpg

  • wywiad
  • obserwację
  • badanie artykulacyjne
  • badanie funkcji połykowej
  • badanie funkcji oddechowej
  • badanie sprawności narządów mowy
  • badanie mowy
  • orientacyjne badanie słuchu
  • badanie analizy i syntezy słuchowej wyrazu
  • badanie pamięci słuchowej
  • badanie kinestezji mowy
  • badanie płynności i prozodii mowy
  • badanie emisji głosu
  • badania praksji i gnozji

Testy używane podczas badania logopedycznego:
 
Badanie artykulacji

 •  kwestionariusze obrazkowe wg G. Demelowej oraz A. Balejki.
 • Badanie mowy (różnych jej aspektów)
 • Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy u dzieci - L. Kaczmarek
 • Od obrazka do słowa - H. Rodak
 • Test obrazkowo-literowy do badania afazji – J. Szumska
 • skala do badania kompetencji komunikacyjnej dzieci - M. Kielar - Turska, M. Ligęza, M.Białecka - Pikul
 • Afa - skala - badanie mowy dziecka afatycznego – A. Paluch, E. Drewniak - Wołosz, L. Mikosza
 • Sprawdź jak mówię - E. Stecko
 • Przesiewowy test logopedyczny Z. Tarkowski
 • kwestionariusze badań przesiewowych do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci 2-, 4- i 6-letnich - D. Emiluta-Rozya, H. Mierzejewska
 • kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania - M. Chęciek
 •  kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii - Z.Tarkowski
 • test myślenia dziecka - M. Młynarska, T. Smereka
 • kwestionariusz do badania umiejętności komunikacyjnych u dzieci głębiej upośledzonych umysłowo – E.M. Minczakiewicz
 • zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu – W.Łucki
 • skala dyzartrii - S.J.Robertson

  Badanie sprawności językowej
 • test sprawności językowej – Z.Tarkowski


  Badanie słuchu fonematycznego
 • próby słuchu fonematycznego – B.Kaja
 • badanie słuchu fonematycznego i różnicowanie paronimów - I. Styczek
 • test do badania poziomu analizy głoskowej - J.Nowak
 • test do badania poziomu syntezy głoskowej - H.Piekarska
 • "Chiński język" - badanie zdolności do różnicowania fonemów (słuchu fonemowego) struktury fonemowej oraz analizy i syntezy wyrazów bezsensownych - M.Bogdanowicz, E.Haponiuk
   
  Badanie praksji i gnozji
 • praksja statyczna
 • praksja konstrukcyjna
 • praksja przestrzenna
 •  gnozja wzrokowa
 • gnozja słuchowa
 •  gnozja dotykowa
 • orientacja przestrzenna

     Dodatkowe badania:

 • badanie umiejętności czytania i pisania wg J. Cieszyńskiej
 • test 14 figur geometrycznych – H.Spionek
 • test Oziereckiego
 • skala ryzyka dysleksji (SRD) - M.Bogdanowicz