Get Adobe Flash player

Jestem neurologopedą, oligofrenopedagogiem, diagnostą funkcjonalnym. Zajmuję się diagnozą i  terapią osób z wadami wymowy, mowy i komunikacji oraz wadami rozwojowymi.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Wczesna Interwencja
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Ankyloglosja-krótkie wędzidełko podjęzykowe
 • Połykanie w logopedii w ujęciu praktycznym
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Trening umiejętności społecznych
 • Zachowania trudne okresu dorastania osób ze spektrum autyzmu
 • Kod zachowania - skuteczne strategie postępowania z uczniami z zaburzeniami opozycyjno - buntowniczymi i lękowymi
 • Problematyka seksualności osób niepełnosprawnych
 • Edukacja włączająca-jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Komunikacja to podstawa
 • Autyzm bez przemocy
 • Zasada równości płci
 • Prawne i faktyczne aspekty dorastania osób ze spektrum autyzmu
 • Specyficzne aspekty zaburzeń mowy
 • Jak czarować słowem