Get Adobe Flash player


49.jpg

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego NEUROFLOW!
 
Dla kogo diagnoza CAPD?
 
Jeśli twoje dziecko:
  • ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest hałas,
  • ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy,
  • ma trudności z rozumieniem dłuższych i złożonych poleceń, prosi o powtórzenie pytania,
  • ma trudności w nauce (czytaniem, pisaniem, nauką języków obcych),
  • nie potrafi utrzymać uwagi na zadaniu, łatwo się dekoncentruje,
  • dźwięki z otoczeniu łatwo je rozpraszają,
  • łatwo się „wyłącza” z zadań.
  
  • Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow przeznaczony jest dla dzieci od czwartego roku życia.