Get Adobe Flash player

8.jpgDiagnoza i terapia neurologopedyczna min. pacjentów z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dyzartrią, mutyzmem i SLI.

Program pracy uzależniony jest od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju i  stopnia zaburzenia mowy.