Get Adobe Flash player

36.jpgDiagnoza i terapia  neurologopedyczna dla pacjentów, u których występują zaburzenia mowy i komunikacji  spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

W gabinecie pracuję z pacjentami z afazją, dyzartrią, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, mutyzmem i SLI.