Get Adobe Flash player

 Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego                               


Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (afazja dziecięca, alalia) – zaburzenie rozwoju mowy dziecka wynikające z uszkodzenia kory mózgowej przed wykształceniem się prawidłowo funkcjonujących słuchu fonemowego i/lub kinestezji artykulacyjnej i/lub innych ogniw układu funkcjonalnego mowy. Uszkodzenie uniemożliwia prawidłowe kształtowanie się korowych programów odpowiedzialnych za opanowanie mowy (systemu językowego).


Program terapii uwzględnia pracę nad:

 

  • ekspresją werbalną, głównie usuwaniem błędów artykulacji
  • kształceniem słownika dziecka
  • wzbogacaniem zasobu leksykalnego
  • likwidacją agramatyzmów
  • umiejętnością prawidłowego konstruowania zdań
  • prawidłową prozodią mowy
  • motoryką mowy, praksją mięśni jamy ustnej i twarzy