Get Adobe Flash playerDyzartria jest zaburzeniem mowy powstałym na skutek uszkodzenia mięśni i/lub nerwów biorących udział w procesie komunikacji, czyli twarzy, języka, ust, podniebienia, krtani, mięśni oddechowych.


W zależności od rodzaju dyzartrii mowa może być niewyraźna, zbyt wolna lub szybka, mogą występować zaburzenia natężenia głosu (mowa zbyt cicha lub całkowicie niesłyszalna) i/lub rezonansu (mowa nosowa).
Problemy z oddychaniem mogą uniemożliwić wymówienie pełnego zdania na jednym oddechu, co powoduje przerywanie fraz, zaburzenia rytmu, intonacji i akcentu.


Program terapii uwzględnia min:

  • masaże logopedyczne
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia rezonansowe
  • ćwiczenia artykulacyjne