Get Adobe Flash player

 

Rozszczep wargi i podniebienia

Rozszczep wargi i podniebienia jest wadą wrodzoną. Dziecko z rozszczepem nie ma anatomicznych warunków do prawidłowego rozwoju mowy, a nieprawidłowe warunki anatomiczne prowadzą do zaburzeń ssania, połykania, żucia i gryzienia.

 Etiologia rozszczepów - model wieloczynnikowy:

Mowa rozszczepowa należy do zaburzeń mowy zwanych dysglosją

Zaburzenia mowy występujące w rozszczepach są spowodowane:

 • Brakiem zwarcia podniebienno-gardłowego.

 • Obecnością szpary rozszczepowej.

 • Zanikami mięśni oraz zniekształceniami szczękowo-zgryzowymi.

W zakresie rozwoju mowy początkowo u dzieci z rozszczepem obserwuje się opóźnienie tego procesu, a potem, gdy dziecko zacznie mówić, w jego mowie występuje:

 • Rynolalia otwarta (zniekształcona nosowa wymowa głosek, opuszczanie głosek wybuchowych).

 • Dyslalia złożona (nieprawidłowa realizacja kilku a nawet wszystkich głosek)

 • Rynofonia (nosowe zabarwienie głosu).

 • Palatofonia (szmer głośniowy).

 

W terapii logopedycznej wykorzystywane są:

 • masaże logopedyczne

 • ćwiczenia fonacyjne

 • ćwiczenia oddechowe

 • ćwiczenia artykulacyjne