Get Adobe Flash player

46.jpg

Zaburzenia zróżnicowane pod względem etiologii oraz zespołu cech diagnostycznych.

Zaburzenia rozwoju mają różnorodny charakter i mogą dezorganizować rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy globalnie lub mieć postać deficytów rozwojowych w konkretnych zakresach.