Get Adobe Flash player

Autyzm

Autyzm, zwany również autyzmem dziecięcym to całościowe zaburzenie rozwoju pojawiające się między  18  a  30  miesiącem życia dziecka. Podłożem wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu jest biologicznie uwarunkowane zaburzenie, dotyczące rozwijającego się mózgu. 

Nie ma jednego, uniwersalnego kryterium diagnostycznego, pozwalającego rozpoznać autyzm. Jednak można wyróżnić pewne cechy osób z autyzmem. Są to:

  • głęboki brak kontaktu z innymi ludźmi, wycofywanie się z kontaktów społecznych lub niezdolność do ich tworzenia;
  • obsesyjna potrzeba zachowania identyczności otoczenia (nadmierne przywiązanie do rutyny i niezmienności);
  • fascynacja obiektami, przedmiotami (np.: guzikiem, wełną, kawałkiem papieru) albo własnymi częściami ciała a niekiedy ruchem (kręcenie przedmiotami, zapalanie i gaszenie światła);
  • zaburzenia mowy (mutyzm, echolalia) lub całkowity brak mowy;
  • zachowania inteligentne, które wskazują na potencjalne możliwości intelektualne dziecka;
  • stereotypowe ruchy, które obejmują ręce (klaskanie, trzepotanie, machanie palcami, natrętne kręcenie przedmiotami) lub całe ciało (kołysanie się, kręcenie w kółko, napady skłonów), a niekiedy całą postawę i chód (współruchy rąk i całego ciała: chodzenie na palcach, podskoki lub kołysanie z jednoczesnym klaskaniem albo trzepotaniem rąk);
  • zaburzenia funkcjonowania jednego lub kilku zmysłów. Zaburzenia te mogą dotyczyć zarówno zmysłu słuchu, wzroku, dotyku, smaku, węchu, jak i czucia proprioceptywnego np. nadwrażliwość słuchowa;
  • zachowania dysfunkcjonalne.