Get Adobe Flash player

     Zespół Aspergera


 • Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu.
  Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania, natomiast rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo.
  Zespół Aspergera nie może być zdiagnozowany wcześniej niż po 5 roku życia. Oczywiście problem istnieje od urodzenia.

 • Wczesnymi objawami zespołu Aspergera są:
 • Niespokojny sen
 • Upór, nieustępliwość lub bierność, wycofanie
 • Nadruchliwość, impulsywność
 • Zaburzenia rozwoju mowy (echolalia – powtarzanie ostatniej sylaby słowa np. tyczka – ka, ka, ka, dziwne pierwsze słowo, dziecko naśladuje mowę, ale jej nie rozumie, trudności w rozumieniu zdań mimo, że rozumie słowa)
 • Brak wskazywania protodeklaratywnego
 • Niechęć do przytulania
 • Nadwrażliwość na bodźce zmysłowe
 • Hiperleksja (dziecko potrafi czytać zanim jeszcze zacznie mówić)
 • W okresie przedszkolnym niepokojące są następujące objawy:
 • Brak zabaw „na niby” (udawanie kogoś, wcielanie się w jakąś postać)
 • Unikanie kontaktów rówieśniczych
 • Zachowania agresywne (ugryzienie kogoś, uderzenie)
 • Wycofanie się i zajęcie swoimi sprawami
 • Duzy zasób słów przy małym rozumieniu, używanie zbyt mądrych wyrażeń
 • Specyficzne zainteresowania
 • Mniejsza sprawność ruchowa
 • Nadwrażliwość sensoryczna
 • Trudności w myśleniu abstrakcyjnym (np. dosłowne odbieranie powiedzenia „rzucić okiem za okno”)
 • W okresie szkolnym:
 • Trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, w utrzymaniu relacji
 • Skrajny egocentryzm
 • Brak zrozumienia dla zasad funkcjonujących w społeczeństwie
 • Patologiczna potrzeba mówienia prawdy
 • Wąski zakres zainteresowań
 • Zafascynowanie zabawami, w których trzeba powtarzać dany ruch
 • Przywiązanie do rutyny
 • Mowa zbyt głośna lub zbyt cicha, szybka lub wolna, brak zmiany intonacji
 • Bardzo mała gestykulacja, mimika
 • Nieskoordynowane ruchy
 • Podatność na manipulację