Get Adobe Flash player

 Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u pacjentów z Zespołem Downa


Głównymi celami terapii pacjentów z Zespołem Downa jest: poznanie prawidłowej techniki oddychania, zdobywanie umiejętności różnicowania dźwięków mowy, komunikowanie się, poszerzanie słownictwa czynnego i biernego, uczenie się poprawnego reagowania na bodźce, nabywanie umiejętności orientacji przestrzennej w schemacie własnego ciała, zdobywanie umiejętności manipulacyjnych, w niektórych przypadkach poznanie alternatywnych technik porozumiewania się z otoczeniem, w przypadku młodszych pacjentów nabywanie umiejętności poprawnego połykania.


Terapia obejmuje min.

 

  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia fonacyjne
  •  ćwiczenia artykulacyjne
  •  stymulowanie rozwoju mowy
  •  kształtowanie słuchu fonematycznego
  •  ćwiczenia koordynacji